کلاس های تقویتی

در دبیرستان جهان دانش کیفیت آموزش در کلاس در سطح بالایی قرار دارد و معمولاً اساتید سؤالات آزمون های مستمر، ترم اول و پایانی را در سطح بالایی قرار می دهند که بیش از ۸۰ درصد دانش آموزان از عهده ی این امتحانات برمی آیند سیستم آموزشی دبیرستان جهان دانش به این منوال می باشد که قبل از امتحانات ترم اول و پایانی بابت برخی دروس مورد نیاز کلاس های تقویتی خارج از روال عادی برنامه کلاس ها تشکیل می دهد، دانش آموزانی که دغدغه دریافت نمره مناسب و قابل قبول در این آزمون ها دارند معمولاً با حضور اجباری در این کلاس های تقویتی قبل از امتحانات معلومات خود را به حد نصاب لازم می رسانند و موفق به کسب نمراتی می شوند که مورد تأئید واحد آموزش دبیرستان می باشد