معاونت پرورشی(مهارت های زندگی)

   IMG_4562

وقتی که شروع کردم این صفحه را بنویسم آنقدر حرف داشتم برای این قسمت که نمی دونستم کدومو بنویسم!

به نظر من داشتن هدف جزئی از معیارهای اصلی موفقیت در زندگی است. میزان فهم و درک انسان ها از اینکه “چرا به دنیا آمدن؟”، “چرا زندگی می کنند؟”، “به کجا می خواهند برسند؟” و یا بطور کلی “چگونه باید زندگی کرد؟” بستگی به نوع هدف آنها دارد.

در دبیرستان جهان دانش دوره هایی به دانش آموزان پایه اختصاص داده شده با عنوان مهارت های زندگی که این مهارت ها باعث پر رنگ شدن هدف آنها خواهد شد. ما دوست نداریم که تنها دانش آموزان علمی و اخلاقی تر بیت کنیم، بلکه اعتقاد ما این است که مسئولین مدرسه در کنار آموزش می بایست به پرورش که شاخه اصلی آن مهارت های زندگی می باشد، اهمیت به سزایی بدهند، تا زمانی که دانش آموزان فارغ التحصیل می شوند علاوه بر افزایش دانش آنها به آموخته های معنوی، مهارت های زندگی و تربیتی آنها هم پرداخته باشیم.

دوست داریم بچه های دبیرستان جهان دانش هرکجا که باشند در درجه اول از لحاظ توانایی های مهارت های زندگی و در درجه دوم از لحاظ علمی و اخلاقی زبان زد خاص و عام باشند.