سرویس ایاب ذهاب

دلیل قرار دادن “سرویس ایاب و ذهاب” در مجموعه خدمات مدرسه، دوری مسیر رفت و آمد برای بعضی دانش آموزان عضو و به تبع آن مسائل پیش رو برای آنها بود. آن دسته دانش‌آموزان عضو که تمایل به استفاده از سرویس ایاب و ذهاب دارند می‌توانند با تکمیل فرم مربوطه هنگام ثبت‌نام علاقمندی خود را به استفاده از این سرویس اعلام نمایند. مدرسه پس از جمع‌آوری فرم‌های مذکور و محدوده‌بندی و آدرس‌یابی اقدام به مشخص نمودن سرویس مربوطه، ساعت و محل آن خواهد نمود. این جابجایی از جلوی درب منزل داوطلب می باشد. هماهنگی‌های لازم جهت هزینه سرویس با توجه به مکان منزل داوطلب وطول مسیر پس از محاسبه توسط پیمانکاران مورد تائید آموزش و پرورش اعلام خواهد شد.

                                                                                                                   سرویس-ایاب-ذهاب-300x149