انتخاب رشته سال اول

به دنبال زمزمه‌هایی که در خصوص آینده تحصیلی و شغلی‌مان از کودکی می‌شنویم و برنامه‌های برگرفته از آرزوهای اطرافیانمان که دامنه آن موفقیت آینده و سربلندی خانوادمان را به دنبال خواهد داشت، اولین انتخاب جدی تحصیلی و شاید شغلی ما دراولین سال دبیرستان اتفاق می‌افتد. گرچه این انتخاب در گذشته، در بدو ورود به مقطع دبیرستان صورت می‌گرفت اما پس از تغییر نظام قدیم آموزشی به نظام جدید ترمی واحدی و پس از آن سالی واحدی، انتخاب یک رشته از شاخه‌های نظری، فنی و حرفه‌ای و کاردانش پس از گذران سال اول دبیرستان اتفاق می‌افتد. هدف این سیستم آشنایی نسبی دانش‌آموزان، خانواده‌ها، کادر آموزشی و مشاورین دبیرستان با علایق و استعدادهای دانش‌آموز است. با این حال باز هم دیده می‌شود که در بسیاری از موراد، انتخاب رشته، تحصیلی، بدون توجه به واقعیت‌های موجود و تنها بر مبنای آینده‌نگری‌های احساسی و چه بسا زودگذر صورت می‌گیرد.

از این رو مشاوران مجرب در قسمت معاونت آموزشی پایه دبیرستان جهان دانش با توجه به علایق و نمرات و استعدادهای فرد به فرد دانش آموزان و با بهره گیری از تجربیات کسب شده در سال های متمادی سعی دارند تا بهترین و مناسب ترین رشته را برای ادامه تحصیل دانش آموزان این دبیرستان انتخاب کنند.