اردوی تفریحی

شاید استنباط شما این باشد که این مدرسه یک مدرسه صرفاً آموزشی است. درس، آزمون، نکته، تست، المپیاد، کنکور، مشاوره و … در صورتی که اینها همه بسته آموزشی این دبیرستان است.

وقتی که دانش آموزان این مجموعه دانش آموزان اخلاقی و علمی می باشند، ماهم به نوبه خود وظیفه می دانیم که هر چند وقت یکبار با برگزاری اردوهای تفریحی یک یا چند روزه، خستگی آنها را از بین ببریم و نزدیکی و صمیمیت بین بچه ها و مسئولین مدرسه و اساتید آنها ایجاد کنیم.

اردوهای تفریحی دبیرستان جهان دانش غالباً زبانزد خاص و عام دانش آموزان می باشدکه در طی چند سال گذشته همیشه همه دانش آموزان متقاضی شرکت در این اردوهای تفریحی می باشند.

                                            photo_2016-04-02_12-01-15                     photo_2016-04-02_11-47-32